Adnabod

Defnyddiwch y tudalennau canlynol i’ch helpu i adnabod unrhyw wenyn fyddwch chi’n eu gweld.
Mae help ychwanegol ar gael drwy ap iPhone ‘Bumblebees of Britain and Ireland’ yr ydym wedi helpu i’w gynhyrchu. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ac i brynu’r ap.
Os byddwch wedi tynnu llun unrhyw gacwn ac os oes arnoch angen help gyda’u hadnabod, cofiwch eu cyflwyno i’r Arolwg Gwylio Cacwn sydd gennym a byddwn yn dod yn ôl atoch chi i gadarnhau’r rhywogaeth.

Pa wenyn welais i?
Mae llawer o wahanol fathau o wenyn yn y DU – tua 250 o rywogaethau! Mae 24 o rywogaethau o gacwn, rhyw 225 o rywogaethau o wenyn unig a dim ond un rhywogaeth o wenyn mêl. Mae cacwn yn edrych yn eithaf gwahanol i wenyn mêl a gwenyn unig. Y gwahaniaeth mwyaf dibynadwy yw bod cacwn yn fwy fel rheol, ac wedi’u gorchuddio â blew trwchus bob amser. Gallwch wirio ai cacynen sydd gennych chi drwy gymharu’r lluniau uchod, ond cofiwch nad oes gan bob rhywogaeth o wenyn yr un lliwiau neu farciau.

Cacynen oedd hi’n bendant – ond pa rywogaeth?
Gallwch ddefnyddio’r canllawiau ar-lein ar y tudalennau canlynol i’ch helpu i adnabod y cacwn rydych chi wedi’u gweld. Hefyd gallwch argraffu ein canllaw cyflym ar rywogaethau cyffredin o gacwn drwy glicio yma neu gallwch brynu ein canllaw adnabod llawn ar gyfer pob un o’r 24 o rywogaethau drwy glicio yma.
Fel y rhan fwyaf o bryfed, gellir rhannu corff cacynen yn dri segment: y pen, y thoracs a’r abdomen. Gwelir eu lleoliadau ar y diagram isod ond nid yw’n hanfodol gwybod am y rhain i gyd cyn dechrau adnabod cacwn.

Cliciwch yma i ddechrau adnabod eich cacwn.

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.