Ein prosiectau

Bumblebee Conservation Trust CEO, Gill Perkins and Peter Corke from Chesterfield Council celebrate the launch of the Chesterfield pollination conference

Un o lwyddiannau niferus ein prosiect Gwenyn i Bawb (a gynhaliwyd o 2011 – 2015) oedd datblygu partneriaethau parhaol sydd wedi datblygu i fod yn brosiectau newydd a chyffrous.

Mae llawer o’r prosiectau hyn yn parhau i weithio o fewn y parthau gwenyn prin lle mae’r gwynyn melyn Mawr neu’r gwenyn gerdyn Shrill (y ddau rywogaeth fwyaf prin yn y DU) i’w gweld o hyd.

Y prosiectau hyn yw:

Yn ogystal, Pollinating the Peak wedi ein galluogi i ehangu i Ganolbarth Lloegr i chwilio am y bumblebee Llus. Mae hwn yn brosiect nodedig i’r Ymddiriedolaeth gan y bydd yn ailddatblygu ein Offeryn garddio rhywogaeth a dwyn bwbeiniau a beillio ar flaen y gad mewn addysg uwchradd.

Yn ychwanegol at y prosiectau hyn, yr Ymddiriedolaeth yw’r prif bartner ar y Prosiect ailgyflwyno’r bumblebei byr-haen, sydd wedi bod yn gweithio i ailgyflwyno hyn rywogaethau brodorol, ond sydd bellach wedi diflannu, yn ôl i’r DU.

Yn olaf, rydym yn bartneriaid ar nifer o brosiectau sy’n cael eu harwain gan gyrff anllywodraethol / partneriaid academaidd eraill. Gallwch ddarllen am y prosiectau hyn yma – prosiectau sy’n cael eu harwain gan bartneriaid.

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.