Manylion cyswllt

Yn ystod tymor y cacwn, rydym yn derbyn nifer fawr o ymholiadau: mae hyn yn wych, ond, fel sefydliad bach, efallai na fyddwn yn gallu ymateb i’r holl ymholiadau a dderbyniwn.

Mae eich cefnogaeth a’ch diddordeb yn bwysig iawn i ni ac rydym yn darparu cyfoeth o wybodaeth ar ein gwefan sydd â chyfleuster chwilio defnyddiol i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano. Mae hyn yn golygu y gallwn ganolbwyntio ein hymdrechion ar ein gwaith hanfodol yn gwarchod cacwn. Gobeithio eich bod yn cytuno bod hyn yn gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau prin.

Edrychwch ar y dolenni canlynol ar ein gwefan a gobeithio y byddant yn ateb nifer o’ch ymholiadau:

Os nad ydych wedi dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, efallai y cewch yr ateb yn ein hadran Cwestiynau Cyffredin.


Ein swyddfeydd

Pencadlys
Beta Centre
Stirling University Innovation Park
Stirling
FK9 4NF

Rhif ffôn: 01786 594 128

**Darllenwch yr holl wybodaeth sydd ar gael ar y wefan cyn cysylltu â ni am nythod cacwn**

Ymholiadau cyffredinol: enquiries@bumblebeeconservation.org
Aelodaeth: membership@bumblebeeconservation.org
Arolygon BeeWalk: beewalk@bumblebeeconservation.org
Gwirfoddoli: volunteering@bumblebeeconservation.org

Swyddfa Hampshire
Parkway House Business Centre
Eastleigh Works
Campbell Road
Eastleigh, Hampshire
SO50 5AD

Rhif ffôn: 02380 642 060

Y wasg / cyfryngau: media@bumblebeeconservation.org
Ymholiadau corfforaethol: development@bumblebeeconservation.org

Swyddfa Swydd Derby
Ground Floor unit 63/65
Dunston House
Dunston Road
Chesterfield
S41 9QD

Tîm Pollinating the Peak: peak@bumblebeeconservation.org

Swyddfa Kent
I ddod yn fuan!

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.